معاون وزير بهداشت: اقداماتي که در حوزه بهداشت صورت گرفته به نوعي شبيه انقلاب است

  • PDF

معاون دانشجويي فرهنگي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي اظهار داشت: اقداماتي که در حوزه بهداشت صورت گرفته نه تنها تحول، بلکه به نوعي شبيه انقلاب است.

به گزارش وب دا، دکتر داود آبادي فراهاني در مراسم رونمايي از طرح ارائه خدمات فعال به ساکنان مناطق شهري و شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر  در مشهد مقدس با اشاره به اينکه تا پيش از اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت تنها 25 ميليون نفر از ساکنان مناطق روستايي از خدمات فعال بهداشتي بهره مند بودند اظهار داشت: با اجراي اين برنامه در حال حاضر 15 ميليون نفر از ساکنان مناطق حاشيه شهرها و  شهرهاي 20 تا 50 هزار نفري نيز زير پوشش قرار گرفته اند که اين امر تحولي بزرگ در ارائه خدمات محسوب مي شود.

وي تحول در ارائه بسته هاي خدمتي را از ديگر دستاوردهاي اين برنامه عنوان کرد و گفت: تا پيش از اين برنامه رويکرد ارائه خدمات، مادران باردار ، واکسيناسيون و بيماري هاي واگير دار بود که با اجراي آن علاوه بر ارائه خدمات به تمامي گروههاي سني، پيشگيري از بيماري هاي غير واگير و شناسايي بيماران مبتلا در رديف اهداف اساسي قرار گرفت.

اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت نشان دهنده درک عميق مسئولان کشور از مشکلات اين حوزه است

معاون فرهنگي دانشجويي و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با اشاره به اينکه تا پيش از اجراي برنامه تحول نظام سلامت، برخي اعتقاد داشتند که منابع مالي اين برنامه بايد به حوزه هاي اقتصاد و عمران تزريق شود  تصريح کرد: اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت نشان دهنده درک عميق مسئولان کشور از گسترش عدالت در سلامت و توجه به مشکلاتي است که در اين حوزه وجود دارد.

وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر،جامعه هدف در برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت بزرگتر و ارائه خدمات به صورت کيفي ارائه مي شود.

سهم پرداختي بيماران بستري از 40 درصد به شش درصد رسيده است

دکتر داودآبادي فراهاني با اشاره به اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه درمان از ارديبهشت سال گذشته اظهار داشت: افرادي بودند که اصرار داشتند که در برنامه تحول تنها به حوزه درمان توجه شده و به مقوله بهداشت و پيشگيري توجهي نشده ، اما با توجه به اينکه کنشگري در حوزه درمان قابل رويت تر است و مردم هزينه هاي زيادي را در اين حوزه پرداخت مي کردند به همين دليل از حوزه درمان اين برنامه آغاز شد.

وي با اشاره به بيانات و تاکيد مکرر مقام معظم رهبري مبني بر اينکه " اگر فردي بيمار شد دغدغه ديگري به جز بيماري نبايد داشته باشد" اظهار داشت: بر همين اساس کاهش پرداختي از جيب مردم نخستين اقدام در برنامه تحول نظام سلامت بود و با اجراي برنامه هاي انجام شده در حال حاضر ميزان پرداختي مردم از 40 درصد به شش درصد رسيده است.

کاهش يک درصد از هزينه هاي درمان نيازمند 800 ميليارد تومان اعتبار و هزينه است

وي با اشاره به اينکه کاهش يک درصد از هزينه هاي درمان نيازمند 800 ميليارد تومان اعتبار و هزينه است خاطر نشان کرد: مجموع اعتبارات اختصاص يافته به برنامه تحول نظام سلامت شش تا هفت هزار ميليارد تومان بوده است و وزارت بهداشت  با برنامه ريزي و دقت تمام توانست سهم پرداختي بيمار را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.

تحقق اهداف سازمام بهداشت جهاني به عزم دولتمردان و توان ملي هر کشور بستگي دارد.

معاون فرهنگي دانشجويي و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با اشاره به برنامه سازمان بهداشت جهاني مبني بر کاهش ميزان پرداختي، پوشش همگاني خدمات سلامت و ارائه خدمات کيفي و کمي سلامت اظهار داشت: برنامه هايي که از سوي سازمان بهداشت جهاني ارائه مي شود به نوعي آرمانها و آرزوهايي است که در حوزه سلامت وجود دارد و در دهه گذشته محقق نشده است و تحقق آن بيشتر به عزم دولتمردان و توان ملي هر کشور بستگي دارد.

دکتر فراهاني با اشاره به اينکه دولت يازدهم دولتي سلامت محور است و تحقق آن نشان دهنده همکاري مطلوب دولت و مجلس شوراي اسلامي است اظهار اميدواري کرد: در سال جاري نيز مجلس شوراي اسلامي بتواند از اعتباراتي که دولت در بودجه سال 95 به حوزه سلامت اختصاص داده است به خوبي محافظت کند.

وي با قدرداني از اقدامات صورت گرفته در اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت تاکيد کرد: به طور حتم زحمات در اين حوزه بيشتر شده و اجراي آن به جز همکاري صادقانه،خالصانه و مدبرانه تمامي مسئولان و کارکنان اين حوزه به ثمر نمي نشست.

دکتر فراهاني اظهار اميدواري کرد: اجراي اين طرح، سطح کيفي و کمي خدمات را به جمعيت هدف بالا برده و افزايش رضايت مندي مردم را به همراه داشته باشد.آخرین اخبار