در راستاي سند آمايش سرزميني، کسب مرجعيت علمي در قالب 5 ماموريت ويژه کلان منطقه 9 کشور

  • PDF

مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از محول نمودن 5 ماموريت ويژه به کلان منطقه 9 کشور در راستاي سند آمايش سرزميني و تحول و نوآوري آموزشي خبر داد.

دکتر محمد اعتضاد رضوي در حاشيه نشست روسا و معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منتطقه 9 سند آمايش سرزميني درگفتگو با وب دا،  با اشاره به اينکه بر اساس سند آمايش سرزمين که از سوي شوراي عالي انقلاب ابلاغ شده است، ده کلان منطقه آموزشي در سطح کشور تشکيل شده و خراسان بزرگ منطقه 9 اين مجموعه است اظهار داشت: در قالب اين سند 12 ماموريت کشوري و 5 ماموريت ويژه براي کلان منطقه 9 تعريف شده است که بايد با همکاري 7 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکي سطح استان به اهداف آن دست پيدا کنيم.

وي ماموريتهاي ويژه کلان منطقه 9 را شامل  توسعه و تعالي علوم دندانپزشکي ، توسعه و تعالي طب تسکيني توسعه و تعالي علوم تغذيه، توسعه و تعالي علوم اعصاب و توسعه و تعالي طب و هنر برشمرد و خاطر نشان کرد: کسب مرجعيت علمي، توسعه رشته مقاطع، بازنگري کوريکولوم ها و برنامه ريزي در راستاي ارتقاء اين علوم از جمله اهدافي است که در اين ماموريتها دنبال مي شود.

مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه از زمان ابلاغ ماموريتهاي کشوري و ويژه به کلان منطقه 9، پس از تشکيل کارگروههاي مربوطه، نشستهاي متعددي به صورت مشترک و ويژه تشکيل شده است تصريح کرد: در قالب اين کارگروه ها نظرات اجراي برنامه ها تکميل و در نخستين نشست روسا و معاونين آموزشي کلان منطقه 9 فعاليت هاي انجام شده گزارش شد.

دکتر اعتضاد رضوي با اشاره به اينکه دبيرخانه ستاد تحول و نوآوري در دانشگاه علوم پزشکي مشهد تشکيل شده است و تا کنون اقدامات موثري در راستاي دستيابي به اهداف در آن صورت گرفته است اظهار اميدواري کرد: با هم افزايي و همگرايي تمامي دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي کلان منطقه 9 بتوانيم به عنوان منطقه اي پيشرو  به اهداف برنامه ريزي شده دست پيدا کنيم.

وي اجراي برنامه هاي آموزشي هدفمند، عدالت محور ،مبتني بر نياز جامعه و  بدور از موازي کاري را از اهداف سند آمايش سرزميني عنوان کرد و گفت: سياست وزارت بهداشت تمرکز زدايي در حوزه آموزش است و با توجه به ظرفيتهاي هر منطقه قرار است اموري شامل تعين ظرفيت ، توسعه رشته مقاطع  دانشگاهها ،جذب اعضاي  هيات علمي ،ارزشيابي موسسات و دانشگاهها و دانشکده ها و بيمارستانهاي آموزشي بر عهده مناطق قرار گيرد.

گفتني است: دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي مشهد، بجنورد، بيرجند، گناباد، نيشابور، سبزوار و تربت حيدريه از اعضاي کلان منطقه 9 کشور در سند آمايش سرزميني هستند.