انعقاد تفاهم نامه همکاري ميان دانشگاه علوم پزشکي مشهد و شوراي اسلامي شهر مشهد

  • PDF

در راستاي پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و آموزشي،‌تفاهم نامه همکاري ميان دانشگاه علوم پزشکي مشهد و شوراي اسلامي مشهد مقدس منعقد شد.

به گزارش وب دا، اين تفاهم نامه ميان دکتر مصطفي مهرابي بهار رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد و محسن انتظاري هروي رييس شوراي اسلامي شهر مشهد به منظور استفاده بهينه از پايگاه مردمي شوراها و توان اجرايي اين نهاد در جلب مشارکتهاي مردمي، تسريع در خدمت رساني به شهروندان، پرهيز از انجام کار هاي موازي و حفظ سرمايه هاي ملي و با توجه به سياست هاي کلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، منعقد شد.

کاهش نابرابري هاي سلامت و توجه به ارتقاي عادلانه سلامت در شهر مقدس مشهد، توسعه سياستهاي حامي سلامت در قوانين محلي و برنامه ريزي هاي کلان شهري، مشارکت مردم،‌خانواده ها و توانمندي آنها به منظور ارتقاي فرهنگ سلامت براي رعايت سبک زندگي سالم اسلامي ايراني از جمله اهداف اين تفاهم نامه است.

همکاري و برنامه ريزي مشترک به منظور ارتقاي فرهنگ سلامت و ترويج شيوه زندگي سالم، برنامه ريزي و همکاري مشترک در زمينه توسعه فضاهاي بهداشتي درماني، بيمارستاني و خانه هاي سلامت در شهر مقدس مشهد به منظور افزايش دسترسي عادلانه به خدمات سلامت، همکاري براي توسعه،‌تکميل، تجهيز و تعمير مراکز دانشگاهي، علمي، پژوهشي، فناوري و خوابگاههاي دانشجويي، همکاري، برنامه ريزي و پشتيباني مشترک در زمينه هاي ارتقاي بهداشت محيط شهر، ارزيابي دوره اي مراکز ارائه دهنده مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي،‌مديريت دفع پسماندهاي بهداشتي بيمارستانها و مراکز درماني وابسته به دانشگاه، خيريه ها و بخش خصوصي از جمله مفاد اين تفاهم نامه به شمار مي رود.

جلب حمايت و همکاري سازمانهاي غير دولتي و خيرين در زمينه هاي ارتقاي عادلانه سلامت، حمايت و همکاري در اجراي پيوست سلامت در پروژه هاي شهري، حمايت از محيط هاي حامي سلامت همچون جوامع دوستدار کودک، سالمند و معلول، اماکن عاري از دخانيات، جوامع ايمن و حمايت از اجراي قوانين سلامت محور از جمله قانون جامع کنترل دخانيات، و آيين نامه ها ازديگر مفاد اين تفاهم نامه است.

اين تفاهم نامه در 4 ماده ، 12 بند، دو تبصره تهيه و  از بهمن ماه سال جاري به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت.

آخرین اخبار