تا پايان سال 95، ارائه خدمات فعال بهداشتي به 70 درصد ساکنان مناطق حاشيه شهر مشهد

  • PDF

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق هدفگذاری انجام شده تا انتهای سال 1395 افزون بر 70 درصد جمعیت حاشیه نشین شهر مشهد خدمات فعال بهداشتی دریافت می کنند.

به گزارش وب دا، دکتر حمیدرضا بهرامی افزود: با گسترش خدمات، به تدریج تمامی پرونده های بهداشتی در مناطق حاشیه مشهد به صورت فعال در می آید.

وی ادامه داد: منظور از پرونده بهداشتی فعال این است که فاصله دریافت خدمات و مراقبتهای بهداشتی توسط جمعیت زیر پوشش بیشتر از سه ماه نباشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ارائه خدمات بهداشتی رایگان به جمعیت حاشیه نشین مشهد برای نخستین بار در کشور از اردیبهشت ماه گذشته آغاز شده است.

وی افزود: در قالب این طرح افزون بر یک میلیون و 200 هزار نفر ساکنان حاشیه شهر مشهد زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی رایگان قرار گرفته اند.

دکتر بهرامی ادامه داد: علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی رایگان در حاشیه شهر مشهد، اجرای این طرح در 10 نقطه شهری زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجموع با جمعیت 500 هزار نفر اجرا شده است.

وی گفت: توزیع مکملهای غذایی و کاهش تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی فاقد پزشک از 38 به صفر درصد از دیگر خدمات در این راستا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این دانشگاه هم اکنون چهار میلیون و 800 هزار نفر جمعیت را در خراسان رضوی زیر پوشش دارد.