اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه در خصوص پذيرفته شدگان دکتراي تخصصي

  • PDF

نام نويسي اينترنتي از پذيرفته شدگان دکتراي تخصصي(phd)دانشگاه علوم پزشکي مشهد از هجدهم بهمن آغاز مي شود.

 

به گزارش وب دا، بر اساس اعلام مديريت امور آموزشي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، پذیرفته شدگان دکترای تخصصی(Ph.D) سال تحصیلی 95-94 اين دانشگاه مي توانند با مراجعه به نشاني اينترنتي

http://stu.mums.ac.ir/registration/Authenticate.php نسبت به نام نويسي اقدام کنند.

بر اساس اين اطلاعيه، لازم است پذیرفته شدگان براي اطلاع از زمان و مکان نام نويسي حضوري ،اطلاعیه های بعدی را در اين زمينه مطالعه نمایند.

آخرین اخبار