توجه ويژه به سلامت ميانسالان در قالب برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

رييس اداره سلامت ميانسالان  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با اشاره به ارائه خدمات ادغام يافته به گروههاي مختلف سني گفت: در قالب برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت توجه ويژه اي به سلامت ميانسالان شده است.

به گزارش وب دا، دکتر مطهره علامه در کارگاه کشوری گسترش مراقبت های ادغام یافته گروه سنی میانسالان که به ميزباني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد با اشاره به اينکه 27 ميليون نفر از جمعيت کشور در گروه سني 25 تا 59 سال و ميانسالي قرار دارند اظهار داشت: سلامت اين گروه سني به عنوان مولد از نظر اقتصادی وبیولوژیکی و همچنین الگو در سطح خانواده از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي خاطر نشان کرد: در قالب برنامه تحول نظام سلامت بسته هاي خدمات سلامت براي گروه سني ميانسالان زنان و مردان آماده و  در حال حاضر اين برنامه در مناطق حاشيه شهرها و شهرهاي کمتر از 50 هزار نفر اجرايي شده است.

رييس اداره سلامت ميانسالان  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي افزود: بر اساس برنامه ريزي، برنامه خدمات ادغام يافته سلامت ميانسالان در سال جاري و آينده در تمامي شهرهاي کشور اجرايي مي شود.

دکتر مطهره علامه در ادامه دلیل انتخاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان میزبان این کارگاه، موقعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان پیشرو بودن در اجرای برنامه تحول سلامت در حاشیه شهر خواند و اظهار امیدواری کرد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بتواند در سال آینده ارائه خدمات فعال را به تمامی نقاط شهری تحت پوشش خود تعمیم دهد.

قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در این کارگاه با اشاره به تغيير  در هرم سنی جمعیت کشور ، کاهش رشد جمعیت و ارتقاء سطح سلامت جامعه گفت:‌اين عوامل موجب شده است که جمعیت گروه سنی میانسالان و سالمندان کشور افزايش يابد و  این موضوع لزوم ایجاد برنامه ریزی های اساسی را جهت ارتقاء سطح سلامت ایجاب می کند.

دکتر فرهمند با اشاره به اینکه در گذشته سلامت میانسالان مورد غفلت قرار گرفته  و بیشترین توجه برنامه ریزان معطوف به سلامت کودکان بوده است گفت: گروه میانسالان جمعیت فعال و نیروی کار جامعه بوده و محور هر خانواده ای محسوب می شوند و سلامت آنان تاثیر بسزایی در سلامت خانواده دارد ، از طرفی برنامه ریزی جهت سلامت این گروه منجر به داشتن سالمندانی سالم درآینده خواهد شد.

قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه در ادامه جلوگیری از مرگ زود رس و کاهش ناتوانی افراد را از اهداف کلی برنامه های وزارت بهداشت برشمرد.

وی بر تغییر سبک زندگی و انجام خود مراقبتی میانسالان در جهت پیشگیری و تشخیص زودرس بیماریها تاکید نمود واظهار امیدواری کرد مردم به درجه ای از سواد سلامت برسند که با انجام خود مراقبتی های لازم و تغییر سبک زندگی به سلامت خود کمک نمایند.

دکتر فرهمند به نقش آموزش های کاربردی پرسنل بهداشتی در راستای ارتقاء سطح سواد سلامت مردم تاکید نمود و گفت: برای رسیدن به این هدف، آموزش ها باید عملی باشد به گونه ای که مردم از رفتار ما درس بگیرند زیرا تجربه نشان داده است که نقش رفتار مهمتر از نقش گفتار در آموزش ها می باشد.

گفتني است: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت کارگاه کشوری « گسترش مراقبت های ادغام یافته گروه سنی میانسالان» به مدت 3 روز، با حضور رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت، قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیران سلامت خانواده و کارشناسان سلامت میانسالان 37 دانشگاه علوم پزشکی کشور، به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه  علوم پزشکی مشهد در محل هتل پارس برگزار گردید.

آخرین اخبار