اهداي عضو به دو بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي بيمار مرگ مغزي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد، موجب نجات و ادامه زندگي دو بيمار نيازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: در پانصدو پنجاه وچهارمين (554 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي  محمداسماعيل دادجو 61 ساله ، ساکن مشهد كه از بیمارستان قائم (عج ) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهيم خالقي اظهار داشت: کبد زنده یاد محمداسماعيل دادجو در بيمارستان منتصريه به آقای 68 ساله ساکن مشهد اهدا و پيوند شد و به نامبرده زندگي دوباره بخشيد .

وي گفت: قسمتي از پوست مرحوم به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

آخرین اخبار