دانشگاه علوم پزشکي مشهد يکي از دانشگاههاي برتر در پرداخت مبتني بر عملکرد

  • PDF

دانشگاه علوم پزشکي مشهد يکي از دانشگاههاي برتر کشور در زمينه اجراي برنامه پرداخت مبتني بر عملکرد به شمار مي رود.

به گزارش وب دا، مجري طرح پرداخت مبتنی برعملکرد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اينکه برنامه پرداخت مبتني بر عملکرد از مهرماه سال گذشته به دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ابلاغ و دانشگاهها ملزم به اجراي آن شدندگفت:اين برنامه همگام با ساير دانشگاههاي کشور در سطح بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز به اجرا در آمد.

حسين غنچه اظهار داشت: به منظور اجراي مطلوب اين برنامه در بيمارستانهاي دانشگاهي، نشستهاي متعددي با حضور مديران بيمارستاني و ستادي برگزار و تمام تلاش ها به کار گرفته شد تا طرح به صورت کارشناسي و مناسب به اجرا در آيد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر 70 درصد دانشگاههاي علوم پزشکي کشور طرح پرداخت مبتني بر عملکرد را به اجرا رسانده اند خاطر نشان کرد: در نشستي که با حضور دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در شيراز  برگزار شد، از دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان دانشگاه برتر در اين زمينه تقدير شد.

حسين غنچه، اجراي برنامه پرداخت مبتني بر عملکرد را نوعي پرداخت تشويقي عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پرداختها بر اساس معيارهايي است که شايد تمام عملکرد را منعکس نکند، در حالي که اگر اين برنامه به صورت کامل مستقر شود مي توان انتظار داشت که پرداختها بر اساس عملکرد انجام شود.

وي خاطر نشان کرد: با سپري شدن مراحل اوليه استقرار برنامه، بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در سال آينده توجه بيشتري به پرداختهاي عملکرد همکاران مي شود.

مجري طرح پرداخت مبتنی برعملکرد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکيد کرد: اين شيوه پرداخت انگيزه را براي همسو شدن با اهداف سازمان بالا مي برد و در نتيجه بهره وري نيروي انساني را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد.

 

معرفی دکتر خورسند بعنوان مدیر برتر کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان امام رضا(ع) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد  از سوی شورای عالی بازسازی درآمدهای اختصاصی معاونت درمان وزارت بهداشت، به عنوان یکی از سه مدیر برتر کشور در اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد معرفی شد.

به گزارش وب دا، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ميان بیمارستانهای مجری طرح و با درنظر گرفتن معیارهای کارشناسی، سه مدیر برتر شناسایی و معرفی شدند.

ارزیابی بیمارستانها بر مبنای توزیع عادلانه، رضایتمندی عمومی، پاسخگویی مناسب، وجود تیم کارشناسی قوی، بهره مندی از متخصصین اقتصادسلامت، ارائه پیشنهادهای اجرایی از جمله ملاکهاي انتخاب مديران برتر در اين حوزه بوده است.

دکتر خورسند معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان، موفقیت بدست آمده را مرهون تلاشها و زحمات شبانه روزی تیم کارشناسی بیمارستان امام رضا(ع) دانست و افزود: کسب این عنوان موضوعی نیست که بتوان به یک نفر نسبت داد. بدون بهره مندی از  نظرات کارشناسی مدیران سایر بیمارستانها، تیم کارشناسی قوی و صرف ساعتهای طولانی و شبانه روزی در جلسات کارشناسی، دستیابی به اهداف امکان پذیر نبوده و درآینده نیز نخواهد بود.

وی در ادامه رهنمودهای مدیرعامل و مشارکت تمام کارکنان بیمارستان در بیان نقطه نظرات فنی درجهت بهبود فرایندها را کم نظیر خواند و با ابراز امیدواری از مساعدت همکاران مرکز در گامهای آتی، دستیابی به الگوی کشوری در این زمینه را امکانپذیر دانست.

دکتر خورسند درپایان  با اشاره به همراهی‌ رییس دانشگاه و معاونین درمان و توسعه مدیریت دانشگاه ،از حمایتهای بیدریغ ایشان قدردانی نمود .