انتصاب مدير آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

  • PDF

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حکمي مدير آمار وفناوري اطلاعات و ارتباطات اين دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفي مهرابي بهار در اين حکم دکتر حامد تابش عضو هيات علمي دانشگاه را به عنوان مدير آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد، منصوب نموده است.

ترسيم چشم انداز و توسعه زير ساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در راستاي سياستهاي کلان نظام سلامت به ويژه ارتقاء نظام رايانه اي، گردآوري و پردازش اطلاعات سلامت و  پرونده الکترونيک سلامت از جمله مواردي است که در اين حکم مورد تاکيد قرار گرفته است.آخرین اخبار