آغاز پيمايش ملي سلامت دهان و دندان از ابتداي اسفند

  • PDF

رئيس دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: طرح ملي پيمايش سلامت دهان و دندان از ابتداي امسال در کشور آغاز مي شود.

به گزارش وب دا، دکتر حميد صمد زاده در کارگاه کشوري «‌کاليبراسيون DMFT  » که با حضور اعضا تيم معاينه کننده 8 دانشگاه علوم پزشکي کشور و به ميزباني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد، اظهار داشت: اين طرح در کودکان 6 و 12 سال به منظور ارتقاء سلامت دهان و دندان در کشور اجرا مي شود.

وي با اشاره به اجراي برنامه‌هاي بنيادي در حوزه سلامت دهان و دندان، بخصوص در جمعيت زير 14 سال کشور، اجراي برنامه‌ي کشوري پیمایش سلامت دهان و دندان را کاري اصولي و مبتني بر نياز ملي جامعه عنوان کرد و گفت : اين برنامه در کليه استانهاي کشور از اوايل اسفند ماه آغاز و حدود  25 اسفندماه به اتمام خواهد رسيد.

رييس دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هدف اين برنامه را جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت سلامت دهان و دندان جامعه و پايش تغييرات موثر در پيشرفت و الگوي بيماري، ارزيابي متناسب و اثربخش بودن خدمات ارائه شده در سطح جامعه و برنامه‌ريزي جهت ايجاد تغييرات در نحوه ارائه آموزش و خدمات به جامعه برشمرد.

دکتر صمد زاده خاطر نشان کرد: در اين برنامه ،هر استان توسط 4 گروه معاينه کننده با پوشش دادن 50 خوشه 20 نفري در مدارس تعيين شده،  دانش آموزان را مورد معاينه قرار داده و اطلاعات به صورت کامل در فرم‌هاي مربوطه ثبت مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به اينکه در اين بررسي با توجه به دسترسي آسان به گروه سني  6 تا  12 سال در مدارس، سرعت کار بالا است، اظهار اميدواري کرد نتايج اين برنامه در ارديببهشت ماه سال آينده قابل انتشار و استفاده ‌باشد.

قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز در اين کارگاه گفت: با آغاز برنامه تحول نظام سلامت، تحول چشمگيري در ارائه خدمات در حوزه بهداشت ايجاد شده است

دکتر سيد کاظم فرهمند افزود:با توجه به سياست‌هاي ابلاغي سلامت مقام معظم رهبري و تاکيد ويژه ايشان به مقوله پيشگيري و با توجه به هزينه بر بودن خدمات درماني اجراي برنامه پيشگيرانه مي تواند نقش موثري در تحقق اين اهداف داشته باشد.

وي به اقدامات انجام گرفته در راستاي پيشگيري از مشکلات دهان و دندان بعنوان شاخص‌ترين اين اقدامات اشاره نمود.

شايان ذکر است در اين برنامه شرکت کنندگان به صورت عملي به معاينه دهان و دندان تعدادي از دانش آموزان و تکميل پرسشنامه‌ها و فرم‌هاي مربوطه پرداختند.