فراخوان نام نويسي در رشته کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي در علوم پزشکي

  • PDF

رشته کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي در علوم پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد راه اندازي شده است و بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور، متقاضيان مي توانند در اين رشته نام نويسي نمايند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، تمامي متقاضيان مي توانند از تاريخ 11 الي 14 اسفند نسبت به نام نويسي در اين رشته اقدام کنند.

دارندگان مدرک کارشناسي يا کارشناسي ارشد ناپيوسته در تمامي رشته هاي علوم پزشکي و دکتري عمومي در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، دارندگان مدرک کارشناسي در رشته هاي تکنولوژي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي،‌برنامه ريزي درسي و مديريت و برنامه ريزي آموزشي، دارندگان مدرک کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي آموزش پزشکي، آموزش بهداشت، برنامه ريزي يادگيري الکترونيکي در علوم پزشکي، فناوري اطلاعات سلامت، انفورماتيک پزشکي، مهندسي پزشکي، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت در رسانه مي توانند در اين رشته نام نويسي داشته باشند.

متقاضيان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني http://www.sanjeshp.ir/arshad/95/Et06_941114.pdf مراجعه کنند.

آخرین اخبار