تقدير وزير بهداشت از رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي از رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به دليل اجراي موفق برنامه پزشک خانواده روستايي قدرداني نمود.

به گزارش وب دا، در مراسمي که همزمان با يازدهمين سالروز اجراي برنامه پزشک خانواده با حضور دست اندرکاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بيمه سلامت ايرانيان که با حضور دکتر هاشمي وزير بهداشت در تهران برگزار شد ازدکتر مهرابي بهار، رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد تقدير به عمل آمد.

برنامه پزشک خانواده در مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حال اجراست و در حال حاضر  يک ميليون و 200 هزار نفر زير پوشش اين برنامه قرار دارند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در گفتگو با وب دا، با اشاره به اينکه با اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، تحول چشمگيري در ارائه خدمات برنامه پزشک خانواده ايجاد شد اظهار داشت: رفع مشکل کمبود پزشک خانواده در مراکز مجري از مهمترين اقداماتي بود که در قالب اين برنامه به اجرا در آمد.

دکتر حميد رضا بهرامي با بيان اينکه تا پيش ازاجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، کمبود پزشک خانواده در مناطق زير پوشش دانشگاه 38 درصد بود خاطر نشان کرد: با اجراي اين برنامه در حال حاضر تمامي مراکز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشک خانواده زير پوشش دانشگاه داراي پزشک بوده و کمبود در اين زمينه به کمتر از4.6 درصد رسيده است.

وي تصريح کرد: در حال حاضر 152 مرکز مجري برنامه پزشک خانواده در مراکز روستايي و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر در  مناطق زير پوشش دانشگاه فعال و خدمات ارائه مي دهند.


آخرین اخبار