فراخوان جذب عضو هيات علمي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

فراخوان جذب عضو هيات علمي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد منتشر شد.

به گزارش وب دا، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارد به منظور تکمیل کادر هیات علمی پژوهشی مراکز توسعه تحقيقات باليني و دانشکده داروسازي ، از بین مشمولین خدمت ضریب کا، بورسیه عام یا هر نوع تعهد الزام آور دیگر به خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعدادي عضو هیات علمی پژوهشي جذب نماید.

واجدان شرايط مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به وب سايت معاونت پژوهشي به نشاني

http://v-research.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/62-vcresearch/819-faculty مراجعه کنند.

آخرین اخبار