افزایش ظرفیت تختهاي بستري در بخش مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج)

  • PDF

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني قائم(عج) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد از افزايش تختهاي بستري در بخش مغز و اعصاب اين مرکز خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر محسن زاده اظهار داشت: با حمايت رييس و معاونين دانشگاه، 32 تخت به مجموع تختهاي بستري بخش مغز و اعصاب اين مرکز افزوده شد و ظرفيت تختهاي بستري در اين بخش به 74 تخت رسيد.

وي با بيان اينکه اين بخش به دنبال تغيير کاربري بخش کبالت اين مرکز در مساحت يک هزار متر مربع و با هزينه اي بيش از 9 ميليارد و 500 ميليون ريال اجرا شده است خاطر نشان کرد: اين بخش در قالب 13 اتاق شامل اتاق ايزوله، VIP و بستري ساخته و تجهيز شده است.

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني قائم(عج) مشهد با اشاره به اينکه تا پيش از اين، بخش مغز و اعصاب اين مرکز داراي 26 تخت بستري و 16 تخت پشتيبان بود اظهار داشت : با توجه به اینکه این بیمارستان تنها مرکز پذیرش بیماران مغز و اعصاب در شرق کشور است، اجراي اين طرح اقدامي موثر در ارتقاء خدمات به بيماران مجاور و زائر بارگاه منور حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) به شمار مي رود.

وي با اشاره به اينکه اين بخش در حال حاضر در مرحله پيش راه اندازي است و به زودي افتتاح خواهد شد تاکيد کرد: با افزایش تعداد تخت های جدید بخش مغز و اعصاب،امکان بستری نمودن 74 بیمار فراهم مي شود.

گفتني است: فضاي اين بخش به گونه اي است که در مواقع اضطراري ظرفيت افزايش 10 تخت ديگر را نيز خواهد داشت.