افتتاح بخش پشتيبان اورژانس مغز و اعصاب بيمارستان قائم(عج) مشهد

  • PDF

با بهره برداري از بخش پشتيبان اورژانس مغز و اعصاب مرکز آموزشي پژوهشي درماني قائم(عج) مشهد،مشکل کمبود تختهاي بستري در اين بخش مرتفع شد.

به گزارش وب دا، مدير امور بيمارستان ها و تعالي خدمات باليني دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه عمده بيماران مغز و اعصاب استان براي درمان به بيمارستان قائم(عج) ارجاع داده مي شوند گفت: با افتتاح بخش پشتیبانی اورژانس نورولوژی بیمارستان قائم(عج) هیچ بیماری در راهروهای این بخش بستری نیست که این اتفاق تا کنون مشاهده نشده است.

دکتر مرتضی طالبی  با قدرداني از حمایت های ریيس دانشگاه، معاونت توسعه، معاونت درمان و رئیس و مدیر بیمارستان قائم مشهد در راستای ارتقای خدمات درمانی به مردم استان  اظها رداشت: در این بخش جدید 32 تخت درمانی آماده پذیرش بیماران است که با در نظر گرفتن تخت های اکسترا(اضطراري) امکان افزایش آن تا 40 تخت نیز وجود دارد و قرار است در فرایندهای پذیرش نیز ،بیماران دارای شرایط اورژانسی در این بخش پذیرش شوند.

وی ادامه داد: کار اجرايي بخش پشتیبان اورژانس نورولوژی بیمارستان قائم(عج) از بهمن ماه سال قبل آغاز شد و پس از اقدامات زير بنايي و ساخت اتاق هاي بستري بر اساس استانداردهاي بيمارستاني، این طرح در منطقه منهای دو بیمارستان قائم(عج) افتتاح شده است.

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر این نکته که تا پيش از اين به دليل کمبود فضا برخي از بيماران مغز و اعصاب در راهروها اين بخش بستري مي شدند افزود: در حال حاضر هیچ بیمار نورولوژی نه در راهروهای بیمارستان قائم(عج) و نه در اورژانس فعلی بیمارستان بستري نيستند.

مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه با اشاره به ارجاعات بیماران نورولوژي خارج از محدوده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیمارستان قائم (عج)، گفت: در سال گذشته علاوه بر ارائه خدمات به بيماران شهرهاي زير پوشش دانشگاه به 500 بيمار مغز و اعصاب از ديگر شهرهاي کشور نيز خدمات ارائه شد که اين امر موجب افزايش ضريب اشغال تخت در اين مرکز شده است.

وي با اشاره به ديگر پروژه هاي در حال اجراي بيمارستان قائم(عج) گفت: بازسازي و توسعه بخش های اوژانس داخلی، اورژانس متمرکز، دیالیز و جابه جایی فضای اورژانس قلب نیز از دیگر برنامه ها به منظور گسترش ارائه خدمات به بيماران در اين مرکز است.

دکتر طالبی با تاکيد بر نقش حمايتهاي مسئولان استانداري و خيران در توسعه زير ساختهاي بهداشتي و درماني به ويژه طرحهاي در حال اجراي بيمارستان قائم(عج) گفت: برای طرحهاي باقي مانده بالغ بر هفت میلیارد تومان اعتبار لازم  است که در صورت تامين آن روند اجراي طرحها سرعت پيدا مي کند.

وی در خصوص تعداد مراجعان به بیمارستان قائم(عج) مشهد افزود: در سال 94 حدود 80 هزار بیمار به بيمارستان قائم(عج) مراجعه داشته اند که نيمي از اين تعداد در اين مرکز بستري شده اند.آخرین اخبار