اهداي عضو در مشهد به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي بيمار مرگ مغزي در مشهد مقدس، موجب نجات و ادامه زندگي سه بيمار نيازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: در پانصدو پنجاه و ششمین(556 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي  فاطمه زيدان 54 ساله ، ساکن روستاي اسفيز از توابع کدکن كه از بیمارستان نهم دي تربت حيدريه به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهيم خالقي افزود: کلیه های زنده یاد فاطمه زيدان به آقاي 46 ساله ساکن سبزوار  و آقاي  54  ساله ساکن مشهد  که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وي گفت: کبد مرحومه  در بيمارستان منتصريه به آقاي 58 ساله ساکن نيشابور اهداء و پيوند شد و به نامبرده زندگي دوباره بخشيد.

آخرین اخبار