نقش کليدي دانشجویان در حضور حداکثری مردم در انتخابات

  • PDF

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشجویان در حضور حداکثری مردم در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی دارند.

به گزارش وب دا،دکتر مصطفی مهرابی بهار در آستانه انتخابات افزود: دانشجویان می توانند موضوع انتخابات را در جامعه و خانواده به خوبی بسط دهند و در روشنگری افکار عمومی و حضور پرشور مردم در این حماسه نقش موثری ایفا کنند.

وی ادامه داد: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی نماد وحدت، همدلی و انسجام ملی است و دانشجویان به عنوان قشر فهیم جامعه می توانند علاوه برشور انتخاباتی نگرشهای منطقی بر فضای جامعه حاکم کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به اینکه بیشتر دانشجویان ذائقه سیاسی دارند می توانند با مولفه های تخصصی و اجرایی نقش مهمی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان داشته باشند

وی افزود: جامعه دانشگاهی همواره در انتخابات جمهوری اسلامی تاثیر گذار و جریان دانشجویی در طول تاریخ منشاء تحولات بسیار عظیم و مهمی بوده و در بسیاری از مقاطع حتی نقش سایر گروهها را نیز به دوش کشیده است.

دکتر مهرابی بهار در خصوص فعالیتهای انتخاباتی گروههای دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: حرکت در راستای جلب مشارکت حداکثری قشرهای مختلف مردم در انتخابات در این خصوص مورد توجه بوده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاههای قدیمی است که اکنون با افزون بر هشت هزار دانشجو در مقاطع مختلف علوم پزشکی از جایگاه علمی بالایی در سطح کشور برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: هم اکنون افزون بر 700 عضو هیات علمی در این دانشگاه فعالیت و 18 هزار نفر در مراکز درمانی بهداشتی و دانشگاهی زیر پوشش این مجموعه خدمت می کنند.