بررسی تاثیر قصه گویی بر کارآمدی تحصیلی کودکان

  • PDF

محققان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در پژوهشي، تاثير قصه گويي بر روند خود کارآمدي تحصيلي کودکان را مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش وب دا، عضو هيات علمي و مدير گروه مراقبتهاي ويژه نوزادان دانشکده پرستاري و مامايي مشهد در اين زمينه اظهار داشت: اين تحقيق به روش کارآزمايي باليني بر روي کودکان هفت تا 12 سال مبتلا به تالاسمي انجام شد و نتايج آن بر اثربخشی فن قصه گویی به صورت گروهی بر خودکارآمدی عمومی و تحصیلی کودکان تاکید دارد.

حميد رضا بهنام وشاني در خصوص روند اجراي اين تحقيق اظهار داشت: در اين تحقيق 60 کودک در دو گروه تقسيم شدند که در گروه قصه گويي 8 جلسه 60 دقیقه ای، قصه گویی گروهی انجام شد و در گروه مراقبت معمول، مداخله ای صورت نگرفت که براساس آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری میزان خودکارآمدی تحصیلی بین دو گروه طی سه مرحله ارزیابی تفاوت معناداری يافت.

وی با تاکید بر اینکه این تحقیق در کلینیک فوق تخصصی کودکان سرور انجام شده است، خاطر نشان کرد: این پژوهش میتواند قصه گویی را به عنوان شیوه ای جذاب، ارزان و در دسترس برای کودکان به بیمارستان های دوست دار کودک معرفی نماید.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص دیگر تحقیقات انجام شده درباره تاثیر قصه گویی برای کودکان گفت: بررسی قصه درمانی در کاهش اختلالات درمانی از دیگر تحقیقاتی است که در این دانشگاه انجام شده است  و بر اساس آن،قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری اثر مثبتی دارد.

گفتني است: نتايج اين تحقيق در  مجله ی evidence based care  به چاپ رسيده است.

آخرین اخبار