بخشنامه ای در خصوص پرداخت کارانه مبتني برعمکرد کارکنان

  • PDF

معاون توسعه مديريت و منابع و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد در بخشنامه ای مشترک اعلام کردند که تا پايان امسال 80 درصد از مبلغ کارانه مبتني بر عملکرد کارکنان (طرح قاصدک) پرداخت خواهد شد.

بر اساس اين بخشنامه ، به دليل وصول نشدن درآمدهاي بيمه اي و قطعي نبودن محاسبات، در حال حاضر 80 درصد کارانه به صورت علی الحساب پرداخت می شود و پس از نهایی شدن محاسبات، پرداخت ها قطعی خواهد شد.

بر اين اساس، دکتر بحريني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نامه اي از مديريت مالي دانشگاه خواست، باتوجه به تاخير در پرداخت کارانه همکاران بيمارستانها و با توجه به ابهامات و مشکلات موجود در تنظيم اسناد نرم افزار قاصدک و قطعي نشدن در ميزان کسورات متعلقه به اسناد توسط بيمه ها و ... مقتضي است، ضمن پذيرش اسناد بيمارستانها، نسبت به پرداخت سريع 80 درصد رقم اسناد مطالبات سه ماهه دوم سال 94 به صورت علي الحساب اقدام شود.

آخرین اخبار