بهره برداري از طرح بازسازي بخشهاي قلب و ccu بيمارستان دکتر شريعتي

  • PDF

در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت، بخش هاي قلب و مراقبتهاي ويژه(ccu A)بيمارستان دکتر شريعتي از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد به بهره برداري رسيد.

به گزارش وب دا، رييس مرکز فوق تخصصي دکتر شريعتي اظهار داشت: این طرحها در راستای اجرای بسته هتلینگ برنامه تحول نظام سلامت ، ارتقاء خدمات و رضایتمندی بیماران و کارکنان در مدت 3 ماه به اجرا درآمده است.

دکتر ابوالفضل محمدی افزود: اين طرحها در مساحت يک هزار و 500 متر مربع و با هزينه اي بيش از 12 ميليارد و 650 ميليون ريال در قالب 6 تخت CCU  و 15 تخت قلب و 1 اتاق VIP و واحد پذیرش و ترخیص ، بازسازی و راه اندازی شده است.

وی بهسازی کامل زیرساختهای شامل تعویض تمامی تجهیزات و لوازم اتاقهای بستری و اصلاح نمای ظاهری بخش و ایستگاه پرستاری بر اساس استانداردهاي مورد تاييد وزارت بهداشت را از جمله اقداماتی برشمرد که در این طرحها به اجرا در آمده است.

وی بهسازی و بازسازی کامل بلوک زایمان را از ديگر طرحهاي در دست اجراي اين مرکز عنوان کرد و گفت: این طرح در مساحت 500 متر مربع و 6 تخت بستری در حال اجراست و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

دکتر محمدی  خاطر نشان کرد:در راستاي اجراي بسته هتلينگ برنامه تحول نظام سلامت، طرح بازسازی و بهسازی بخش های بستری ، درمانگاه تخصصی و واحد هاي پاراکلينيک به صورت مرحله اي در این مرکزدر حال اجرا است.



آخرین اخبار