تهيه پيش نويس برنامه عملياتي سال 95 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

در راستاي اجراي اهداف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، پيش نويس برنامه عملياتي سال 1395 دانشگاه علوم پزشکي مشهد تهيه شد.

به گزارش وب دا، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های سلامت اظهار داشت: اين پيش نويس با توجه به ابلاغ اهداف کلی و کمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دربرنامه ششم توسعه در قالب 33 هدف کلی،267 هدف کمی و دو هزار و 635 فعالیت در حوزه معاونتهاي دانشگاه تهيه و در نشستي که با حضور اعضاء کميته برگزار شد، ارائه گرديد.

دکتر خدايي افزود: در اين نشست مقرر شد بر اساس آخرين اهداف ابلاغي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، برنامه عملياتي دانشگاه نهايي و براي تصويب به نشست هيات امنا ارائه شود.

وي گفت: پس از تصويب برنامه عملياتي در هيات امنا دانشگاه، براي ابلاغ به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ارسال خواهد شد.

گفتني است: افزايش اميد به زندگي، کاهش بار بيماري هاي غير واگير، ارتقاي شاخص توسعه کودکان، دسترسي به سبد مطلوب غذايي، حفاظت مالي، پوشش فراگير در دسترسي عادلانه به خدمات درماني با کيفيت، خوداتکایی در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات وتجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر، سلامت باروری و فرزندآوری و ادغام خدمات درمانی تأیید شده ی طب سنتی درنظام ارائه خدمات سلامت، توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت، دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه های دانش علوم پزشکی در منطقه،ظرفیت سازی منابع انسانی در حوزه پژوهشهای سلامت،ارتقای کیفی تحقیقات سلامت،ارتقا کیفیت و تامین شایسته معیشت دانشجویان،توسعه و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی در دانشگاهها و افزایش بهره وری کل عوامل سلامت از جمله اهداف کلي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در زمينه تدوين برنامه عملياتي به شمار مي رود.آخرین اخبار