انتصاب رييس و دبير ستاد برگزاري هفته سلامت سال 1395

  • PDF

رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در احکامي جداگانه رييس و دبير ستاد برگزاري هفته سلامت سال 1395 را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفي مهرابي بهار در حکمي دکتر حميد رضا بهرامي معاون بهداشتي و رييس مرکز بهداشت خراسان رضوي را به عنوان رييس ستاد برگزاري هفته سلامت سال 1395 منصوب نموده است.

در اين حکم تاکيد شده است، با برنامه ريزي مناسب و منسجم و جلب مشارکت همه ارگان هاي ذيربط در امر سلامت و استفاده از ظرفيت هاي موجود، شاهد برگزاري هرچه باشکوهتر اين هفته در سطح استان باشيم.

همچنين رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حکمي ديگر دکتر علي عماد زاده مدير روابط عمومي دانشگاه را به عنوان دبير ستاد برگزاري هفته سلامت 1395 منصوب کرده است.

جلب مشارکت مردم و سازمان هاي غير دولتي مردم نهاد در راستاي توجه به نقش سلامت و پيشگيري براي داشتن جامعه اي سالم، جلب همکاري بين بخشي در پشتيباني از برنامه هاي نظام سلامت، استفاده مناسب از ظرفيت رسانه هاي جمعي به منظور فرهنگ سازي و اطلاع رساني و تاکيد بر اطلاح روش هاي زندگي به منظور ارتقاء سلامت جامعه، اطلاع رساني موفقيت ها و دستاوردهاي حوزه سلامت و بيان چالش هاي موجود و انتظارات و  هماهنگي کامل درون سازماني و تقسيم کار به شيوه عادلانه و تخصصي در اجراي برنامه هاي هفته سلامت از جمله مواردي است که در اين حکم به آن تاکيد شده است.

آخرین اخبار