برگزاری نشست هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

  • PDF

پنجمین نشست هیات امناء دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام برگزار شد.

به گزارش وب دا، این نشست با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونین دانشگاه،جمعی از مدیران ستادی اعضای هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور بررسی بودجه تفضیلی سال 95 دانشگاه بر اساس لایحه بودجه کشور و سایر منابع درآمدی برگزار شد.

بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال 95 دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیگر اهداف برگزاری این نشست بود.

برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95 بر اساس سیاستها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برنامه ششم توسعه، در قالب 33 هدف کلی،267 هدف کمی و دو هزار و 635 فعالیت تدوین شد و پس از بررسی در هیات امناء به تصویب رسید.

این برنامه برای تایید و ابلاغ به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال می شود.

افزايش اميد به زندگي، کاهش بار بيماري هاي غير واگير، ارتقاي شاخص توسعه کودکان، دسترسي به سبد مطلوب غذايي، حفاظت مالي، پوشش فراگير در دسترسي عادلانه به خدمات درماني با کيفيت، خوداتکایی در زمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات وتجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر، سلامت باروری و فرزندآوری و ادغام خدمات درمانی تأیید شده ی طب سنتی درنظام ارائه خدمات سلامت، توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت، دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه های دانش علوم پزشکی در منطقه،ظرفیت سازی منابع انسانی در حوزه پژوهشهای سلامت،ارتقای کیفی تحقیقات سلامت،ارتقا کیفیت و تامین شایسته معیشت دانشجویان،توسعه و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی در دانشگاهها و افزایش بهره وری کل عوامل سلامت از جمله اهداف کلي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در زمينه تدوين برنامه عملياتي به شمار مي رود.