شاخص نرخ باروری در کشور به 1.8 رسیده است

  • PDF

همایش سیاستهای جمعیتی و ارتقا نرخ باروری کلی با حضور فرمانداران، روسای سازمانها ، مدیران کل و روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در خراسان رضوی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

 

 

 

به گزارش وب دا، معاون فنی دفتر سلامت، جمعیت خانوده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی در این همایش گفت: گفت:در حال حاضر نرخ باروری در کشورمان 1.8 فرزند است، در حالیکه حد جایگزینی شاخص جهانی نرخ باروری کلی 2.1 فرزند است، یعنی هر زن به طور میانگین در طول دوره باروری باید این تعداد فرزند را بدنیا آورد.

دکتر محمد اسلامی  با بیان اینکه خطر منفی شدن شاخص نرخ باروری کلی در صورت فقدان چاره اندیشی، در سالهای آینده کشور را تهدید می کند، افزود: در صورت ادامه روند رو به رشد کاهش نرخ باروری، در 20 سال آینده نرخ باروری در کشورمان صفر می شود و پس از آن نیز سیر منفی را طی خواهد کرد.

وی در ادامه بیان کرد: در چند دهه گذشته شاخص نرخ باروری کلی در ایران هفت فرزند بود که اکنون این شاخص 1.8 فرزند است.

به گفته وی، هم اکنون شاخص باروری در کشوری مانند آمریکا بیش از دو فرزند است و این کشور با راهکارهای مربوطه از جمله مهاجرت پذیری نرخ باروری را افزایش داد، اما این راهکارها در ایران کاربردی نیست.

وی با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون جمعیت افزود: این سیاست ها در 14 بند تدوین شده است که از آن جمله می توان به افزایش ازدواج ها، کاهش طلاق ها، پیاده سازی راهکارهای افزایش سن ازدواج، کاهش فاصله تولد اولین فرزند پس از ازدواج اشاره کرد.

معاون فنی دفتر سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه بیان کرد: بخشی از سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری به وزارت بهداشت مربوط می شود و نقش سایر نهادها و ارگانها در ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت اهمیت زیادی دارد.

دکتر اسلامی تصریح کرد: به طور مثال سهم وزارت بهداشت در افزایش تعداد ازدواج ها و کاهش طلاق ها تنها 10 درصد است و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی در این زمینه می توانند نقش بسزایی داشته باشند.

وی بالاترین نرخ باروری در خراسان رضوی را متعلق به شهرستان تایباد با سه فرزند عنوان کرد و افزود: شاخص باروری در شهر مشهد 1.86 فرزند است.

وی بیان کرد: طیف بارداری و شاخص نرخ باروری کلی در شهرستان های مختلف خراسان رضوی متفاوت است، لذا برنامه ریزی در این زمینه باید با دقت و ملاحظات لازم صورت گیرد.

دکتر اسلامی با اشاره به تحقیقات انجام شده پیرامون نرخ باروری در شهرستان های خراسان رضوی گفت: بررسی های انجام شده در چند شهرستان استان نشان می دهد که میزان سواد زنان مهم ترین عامل در این زمینه بوده است یعنی زنان با سواد یکسان، تعداد فرزندان مساوی دارند.

آخرین اخبار