تأکید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بر پرداخت کلیه مطالبات و بدهی های دانشگاه تا پایان سال

  • PDF

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخشنامه ای بر لزوم پرداخت تمامی مطالبات دانشگاه تا پایان سال تأکید کرد و خواستار مدنظر قرار دادن اولویت ها در خریدهای آتی دانشگاه شد.

 

به گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین بحرینی در این بخشنامه با تأکید بر لزوم تأدیه و پرداخت تمامی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بویژه وجوهی که اسناد آن به امور مالی تحویل و از آن محل وجهی دریافت شده است و همچنین لزوم پیشگیری از راکد ماندن نقدینگی در حسابهای شبکه  و بیمارستانها با توجه به روزهای پایانی سال تاکید کرده است: ضروری است با دقت نظر کامل نسبت به بررسی و پرداخت های ضروری تمامی بدهی های بیمارستانها/شبکه ها و واحدها اقدام لازم مبذول شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین در این بخشنامه با اشاره به نامه های ابلاغی قبلی از مدیران و مسئولان واحدهای زیر پوشش خواسته است: از خریدهای بی رویه و بی مورد که موجب  انباشتگی غیر ضروری در انبارها خواهد شد پیشگیری شود و در جریان خرید کالا نیز اولویت ها را مدنظر قرار دهند، چراکه حداکثر مصرفی سه ماهه به صرفه و صلاح واحد ها خواهد بود.

وی در ادامه آورده است: بدیهی است نقدینگی و موجودی حسابهای بانکی و موجودی کالا در جریان انبارگردانی بخوبی مشخص و ملاک رعایت مفاد سنجش نامه و تصمیمات بعدی خواهد بود.

آخرین اخبار