برگزاری نشست معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مراسم تجلیل از تلاش ها و اقدامات موثر معاونین و مدیران دانشگاه در سال جاری برگزار شد.

به گزارش وب دا، این نشست در سالن همایش های ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دانشجویی فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، غذا و دارو، پژوهش و فناوری و درمان به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای حوزه پرداختند.

همچنین در این مراسم سالن همایش های ساختمان مرکزی(قرشی) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت 80 نفر و با زیر بنای 150 متر مربع به بهره برداری رسید.

قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های سلامت نیز در این مراسم از تصویب برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هیات امناء و ارسال آن به وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر خدایی با اشاره به اینکه تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه حاصل همفکری و تلاش چندین ماهه است اظهار داشت: این برنامه بر اساس 55 هدف کلی، 366 هدف کمی، 1093 پروژه و 5 هزار و 284 فعالیت تدوین شده و به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه عملیاتی بر اساس سند ششم توسعه و اهداف کلی وزارت بهداشت تدوین شده است خاطر نشان کرد: قرار است در سال 95 تمامی برنامه های دانشگاه بر اساس این برنامه، برنامه ریزی و اجرا شود.

قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های سلامت خاطر نشان کرد: همچنین با دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستادی برای اجرای برنامه عملیاتی سال 95 به ریاست دکتر مهرابی بهار و جمعی از نمایندگان واحدهای زیر پوشش در دانشگاه و اشخاص صاحبنظر تشکیل شده  و مراحل اجرای آن با دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر خدایی افزود: همچنین قرار است با همکاری مدیریت آمار و فناوری دانشگاه، نرم افزاری برای ثبت روند اجرای برنامه عملیاتی در دانشگاه طراحی شود.