انتصاب قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی قائم مقام خود را در این دانشگاه منصوب کرد.

 

 

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم دکتر سید علی اکبر شمسیان مشاور عالی و عضو هیات علمی دانشگاه را به عنوان قائم مقام خود در دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب نموده است.

در بخشی از این حکم آمده است: بدیهی است تمامی معاونین، مشاورین و مدیران دانشگاه همکاری لازم را در این زمینه خواهند داشت.

آخرین اخبار