معاون بهداشتی دانشگاه، سال 95 سال کیفی سازی خدمات است

  • PDF

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال آینده را سالی همراه با کیفی سازی خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر حمید رضا بهرامی در نشست شورای مدیران دانشگاه با اشاره به اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و ارتقاء نظام شبکه اظهار داشت: در حال حاضر تمامی جمعیت روستایی، ساکنان شهرهای کمتر از 500 هزار نفر و مناطق حاشیه شهر مشهد زیر پوشش این برنامه قرار گرفته اند و بر اساس برنامه ریزی، خدمات فعال بهداشتی در شهر مشهد نیز اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا کنون ساکنان مناطق زیر پوشش مراکز بهداشتی دو و 5 مشهد زیرپوشش خدمات فعال سلامت قرار گرفته اند خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی سال آینده با زیر پوشش قرار گرفتن تمامی شهروندان شهر مشهد، نظام شبکه در کل مناطق دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: بر اساس این برنامه، تمامی گروههای سنی از جمله کودکان، میانسالان، جوانان، مادران باردار،  نوجوانان و سالمندان خدمات مختص به گروه سنی خود را دریافت خواهند کرد.

دکتر بهرامی با قدردانی از حمایتهای موثر رییس و معاونین دانشگاه در اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت اظهار امیدواری کرد: در سال آینده نیز بتوانیم با همکاری و همدلی شاهد ارتقاء هر چه بهتر کیفی و کمی خدمات بهداشتی در سطح استان باشیم.