عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت تا نیمه نخست سال آینده

  • PDF

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازعملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت تا پایان شهریور سال آینده خبر داد.

 

 

 

به گزارش وب دا، محمد حسن درخشان با اشاره به اینکه با تغییر در ارائه خدمات بهداشتی و افزایش جمعیت زیر پوشش، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت یکی از نیازهای جدی به شمار می رود اظهار داشت: پرونده الکترونيک دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال گذشته به صورت پايلوت در مراکز منتخب حاشيه شهر مشهد اجرايي شده است و به استناد مصوبات شوراي هماهنگي استاني برنامه پزشک خانواده ، اجرای آن  تا پايان شهريور 95 در دستور کار معاونت قرار دارد.

وی اظهار داشت: در راستاي اجراي بهينه برنامه هاي 15 گانه تحول در حوزه بهداشت، که با 10 پروژه پشتيبان حمايت مي شود، پروژه پشتيباني زير ساخت و عمليات اجرايي پرونده الکترونيک سلامت به عنوان يک تکليف حاکميتي و ملي، یکی از وظایف اصلی حوزه هاي سلامت و بخش بهداشت به شمار می رود.

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: مديريت بهينه برنامه هاي پيشگيري و بهداشت و نهادينه سازي نظام ارجاع و پسخوراند با لينک به HIS بيمارستاني تحولي ديگر در برنامه هاي سلامت در حوزه پيشگيري خواهد بود.

وی  تاکید کرد: نرم افزار پرونده الکترونيک توسط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با مشارکت بخش خصوصي و نيروهاي بومي طراحي شده است که در مقايسه با ساير نرم افزارها قابليت هاي منحصر به فردي دارد.

گفتنی است: به همین منظور کارگاه يک روزه پرونده الکترونيک سلامت با حضور کارشناسان مسئول گسترش شبکه ها، آمار و فناوري اطلاعات شهرستانهاي تابعه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.


آخرین اخبار