زمان دید وبازدید نوروزی رئیس دانشگاه اعلام شد

  • PDF

مراسم دید و بازدید صمیمانه نوروزی رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان برگزار می شود.
به گزارش وبدا ، سنت حسنه دید و بازدید طبق معمول هرسال با حضور رئیس دانشگاه ، معاونین ، مدیران ،اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان ، امسال نیز برگزار می شود.

مراسم امسال روز شنبه مورخ 14 فروردین ماه از ساعت 8:30 لغایت 10:30 صبح در سلف مرکزی دانشگاه واقع در خیابان دانشگاه روبروی خیابان کفایی برپا می گردد