کشف و معدوم سازی 120 تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در طرح بسیج سلامت نوروزی

  • PDF

مدیر گروه بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کشف و معدوم سازی حدود  120 تن انواع مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف در مناطق زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.

 

 

به گزارش وب دا، مهندس علی اصغر حسنی افزود: شناسایی این میزان مواد غذایی تاریخ گذشته در راستای فعالیت طرح بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اول اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جدید بوده است.

وی بیان کرد: میزان مواد غذایی غیر قابل مصرف شناسایی شده در طول تعطیلات نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 16 درصد رشد داشته است.

وی کشف شش تن آب لیموی غیر قابل مصرف، سه تن سوهان و 40 تن انواع مواد غذایی تاریخ گذشته  از انبارهای جداگانه در مشهد را عمده ترین محصولات کشف شده در این مدت عنوان کرد.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کشفیات مواد غذایی غیر قابل مصرف طی تعطیلات نوروز امسال، بیشترین آمار را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

مهندس حسنی کل بازدیدهای بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و اقامتی در قالب طرح بسیج سلامت نوروزی را بیش از 52 هزار مورد ذکر کرد.

وی اظهار کرد: معرفی یک هزار و 680 نفر به دادگاه و تعطیلی 112 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن اقامتی، حاصل بازدیدهای انجام شده در این زمینه بوده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشترین رسیدگی به شکایات را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، افزود: در طول اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی 860 مورد رسیدگی به گزارشات مردمی و شکایات صورت گرفته است.

به گفته وی، تبلیغات خوب از طریق سامانه 190، نصب 75 هزار استیکر و 10 هزار لمینت در سطح شهر مشهد از اقدامات انجام شده در این مدت می باشد.

مدیر گروه بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: جمع آوری 446 فروشنده مواد غذایی دوره گرد، نمونه برداری از حدود یک هزار و 685 مورد مواد غذایی و آشامیدنی و انجام 19 هزار و 560 مورد کلرسنجی از آب آشامیدنی و استخر، از دیگر فعالیت های طرح بسیج سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی این مدت بوده است.

آخرین اخبار