اعلام گروههای مورد نیاز در بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور تکميل کادر بيمارستان صحرايي، فراخوان همکاري داوطلبانه منتشر کرد.

به گزارش وب دا، بيمارستان صحرايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور ارائه خدمات به آسيب ديدگان در حوادث غير مترقبه در زمان هاي مورد نياز راه اندازي مي شود و براي تکميل کادر اين بيمارستان، نياز به همکاري داوطلبانه در تمامي رده هاي شغلي است.

تغذیه و تدارکات، ارتباطات و مخابرات، تاسیسات و دایره فنی، انبار دار، نگهبانی، امور اداری و کارگزینی و دبیرخانه، پذیرش ترخیص و مدارک پزشکی، حسابدار، کارپردازی، امور دارویی، تجهیزات پزشکي، آزمایشگاه و بانک خون، رادیولوژی، کنترل عفونت، بهداشت محیط، مددکار، روانپزشک،متخصص ارتوپدی، متخصص جراحی، متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی، متخصص زنان و زایمان، متخصص داخلی، متخصص بیهوشی، ماما، پرستار، بهیار و کمک بهیار، اتاق عمل و بیهوشی، و خدمات عمومی از جمله گروههای مورد نیاز در این بیمارستان به شمار می رود.

اعضاي هيات علمي، پزشکان و ساير کارکنان در رده هاي مختلف شغلي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مي توانند براي نام نويسي در اين بيمارستان به نشانيhttp://darman.mums.ac.ir/Lists/List51/Item/newifs.aspx

مراجعه کنند.

لازم بذکر است: با توجه به تمهیدات بعمل آمده از خدمات و همکاری داوطلبان در اين بيمارستان ، به نحو شایسته ای قدردانی خواهد شد.

آخرین اخبار