کودک 15 ماهه مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای کودک 15 ماهه مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دو کودک دیگر زندگی دوباره بخشید.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در پانصدو شصتمين(560) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ کودک15 ماهه ؛ علي  اکبر رضائي ، ساکن شهرستان تربت حيدريه كه از بیمارستان دکتر شيخ به واحد فراهم- آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد علي اکبر رضائي به  پسر 12ساله ساکن  شهرستان تربت جام که سالها از نارسایی کلیه رنج میبرد و با دیالیز تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این کودک  نيز در بيمارستان نمازي شيراز به دختر بچه 2 ساله ساکن شهرستان خواف اهداء و پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد.