استاندار خراسان رضوی خبر داد : آغاز عملیات اجرایی ساخت دو بیمارستان در آینده نزدیک

  • PDF

استاندار خراسان رضوی گفت: با هدف ساماندهی وضعیت حاشیه شهر مشهد و ارتقا روند خدمات رسانی به شهروندان دو بیمارستان 540 و 320 تختخوابی در مناطق قرقی و پهنه شمال شرق احداث می شود.

 

به گزارش وب دا، علی رضا رشیدیان در جلسه ای که به همین منظور  و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری برگزار شد ، با اشاره به سکونت یک سوم از جمعیت مشهد در مناطق حاشیه ای، اظهار داشت: بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری ساماندهی این مناطق در قالب ارتقا شاخص های زندگی دردستورکار قرار دارد.
وی افزود: بر همین اساس با برگزاری جلسات تخصصی، ساخت بیمارستان های 540 تختخوابی برای آموزش و درمان و 320 تختخوابی در مناطق قرقی و پهنه شمال شرقی مصوب شد.
رشیدیان جلوگیری از تمرکز بیمارستان ها در مناطق مرکزی شهر را با هدف عدالت در توزیع خدمات و مدیریت بحران های احتمالی مورد تاکید قرار داد و گفت: با بهره برداری از این دو مجموعه بهداشتی-درمانی، بخشی از کمبود تخت های بیمارستانی در مشهد تامین خواهد شد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای استقرار خدمات بهداشتی در مبادی ورودی شهرها، اظهار داشت:  از جمله علل احداث بیمارستان در مناطق حاشیه شمال شرق مشهد،  به دلیل موقعیت جغرافیایی آن به عنوان یکی از ورودی های شهر می باشد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بیمارستان های مذکور طی دو سال باید به بهره برداری برسد، خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت خانه های راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، استانداری،  اداره کل راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری مشهد، مکان یابی و فرآیند ساخت دنبال می شود.
رشیدیان تصریح کرد: زمین های مذکور از محل اراضی دولتی یا از طریق منابع وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد و از مساعدت های آستان قدس نیز استفاده می شود.
رشیدیان تصریح کرد: شهرداری مشهد مکلف است نسبت به صدور پروانه رایگان برای ساخت این دو مجموعه پس از اخذ مصوبه شورای شهر  اقدامات لازم را انجام دهد.
وی از تشکیل کارگروهی ظرف هفته آتی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی مذکور با هدف نظارت بر روند اجرای مصوبات این جلسه خبر داد.محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری نیز در این جلسه بر لزوم تهیه بسته درمانی حاشیه شهر مشهد تاکید کرد و گفت: در قالب این بسته اولویت های کاری بر اساس منابع در دسترس مشخص و ساختار تشکیلاتی معین می شود.

وی افزود: این طرح می تواند به الگویی برای سایر استان ها تبدیل شود.

آخرین اخبار