جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در پانصدو شصت ويکمين (561 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي  حسين قلي زاده 20 ساله ، ساکن روستاي زرقان لو از توابع شهرستان شيروان  كه از بیمارستان امام خميني شيروان به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد حسين قلي زاده در بيمارستان منتصريه به پسر نوجوان  15 ساله ساکن سرخس اهداء و پيوند شد و به نامبرده زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: همچنین قرنیه ی این مرحوم  جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد  ارسال شد

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  گفت: قسمتي از پوست مرحوم نیز  به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد.

آخرین اخبار