در 14 سال گذشته هیچ موردی از فلج اطفال در خراسان رضوی مشاهده نشده

  • PDF

طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اجرا در آمد.

 

به گزارش وب دا، طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در سال جاری از 28 فروردین ماه به مدت 4 روز بصورت همزمان در مناطق حاشیه شهر مشهد، یکی از مناطق مرز شرقی شهرستانهای خواف، تایباد، سرخس، اردوگاههای مهاجرین خارجی، کلیه خانوارهای ساکن مناطق عمده مهاجر نشین و روستاهای زیر  پوشش تیم سیار دانشگاه در حال اجراست.

قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بازدید از اجرای این طرح در مرکز سلامت جامعه بافتی گفت: نظام مراقبت بیماری فلج اطفال در استان خراسان رضوی با توجه به هم مرز بودن این استان با کشورهای پولیو آندمیک پاکستان و افغانستان در مرز شرقی و ترددهای بین المللی با این کشورها به صورت جدی اجرا و پیگیری می شود.

دکترفرهمندبا اشاره به اینکه در 14 سال گذشته هیچ موردی از فلج اطفال در کشور ایران مشاهده نشده است اظهار داشت: طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در سال جاری در دو نوبت اجرا می شود.

وی نوبت اول اجرای طرح را از 28 لغایت 31 فروردین ماه  و نوبت دوم طرح را از یکم لغایت چهارم خرداد سال جاری عنوان نمود.

شایان ذکر است : در این طرح حدود 72 هزار کودک زیر 5 سال توسط 364 تیم عملیاتی و به شکل خانه به خانه زیر پوشش قرار می گیرند.

آخرین اخبار