اجرای طرح آموزش به بیمار در ۴۷بیمارستان زیر پوشش دانشگاه

  • PDF

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح آموزش به بیمار در ۴۷بیمارستان زیر پوشش دانشگاه تا پایان سال جاری خبرداد.

 

 

به گزارش وب دا، محمد حسن عزتی با بیان اینکه بیماران در زمان ترخیص آگاهی از نوع داروی مصرفی خود ندارند،گفت: آموزش به بیمار در زمان ترخیص یکی از الویت‌های کاری دانشگاه در سال جاری است که امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم به صورت شفاهی و کتبی به بیمار در زمان ترخیص اطلاعات پزشکی ارائه دهیم.

وی افزود: نیروهای رابط پزشکی از طریق بیمارستان‌های مرکز به مدیریت پرستاری معرفی می‌شوند و پس از اتمام طرح در بیمارستان خود مشغول به اجرای طرح می‌شوند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس  هماهنگی‌های انجام شده، تا پایان سال برای ۵۰درصد از بیمارستان‌ها این نیروهای رابط اعزام می‌شوند.

عزتی در ادامه با بیان اینکه اجرای این طرح فقط شامل بیمارستان‌های زیر مجموعه علوم پزشکی نیست، افزود: بیمارستان‌های خیریه، نظامی و خصوصی نیز این امر را در سال جاری در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح آموزش به بیمار از سال ۹۱ در گروه مدیریت پرستاری زیر مجموعه درمان قرار گرفت ولی متاسفانه به دلیل کمبود نیرو این طرح به نتیجه نرسید.


آخرین اخبار