دکتر مهرابی بهار در بردسکن: حفاظت مالی از بیماران مهمترین دستاورد برنامه تحول

  • PDF

همزمان با آخرین روز از هفته سلامت،رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور بررسی روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت، از شبکه بهداشت و درمان بردسکن بازدید کرد.

 

به گزارش وب دا، دکتر مهرابی بهار به همراه دکتر مدقق معاون درمان و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان بردسکن بازدید و در جریان روند ارائه خدمات و اجرای برنامه تحول نظام سلامت قرار گرفت.

دکتر مهرابی بهار و هیات همراه با حضور در بیمارستان ولیعصر(عج) بردسکن از طرحهای در حال اجرای این مرکز شامل بخشهای دیالیز،نوزادان، CCU و اطفال بازدید و در جریان روند پیشرفت این طرحها قرار گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر سرعت بخشیدن در ساخت و تجهیز طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به نیاز این شهرستان به تختهای جدید ویژه ،لازم است در روند ساخت ساختمان جدید سرعت داده شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، توسعه کمی و کیفی خدمات تحول چشمگیری داشته است بر سرعت بخشیدن در اتمام طرحهای در حال ساخت بیمارستان ولیعصر(عج) در راستای گسترش خدمات به مردم تاکید کرد.

دکتر مهرابی بهار کاهش پرداخت بیماران بستری به کمتر از شش درصد  را یکی از اقدامات مهم در راستای حفاظت مالی و اجرای برنامه تحول نظام سلامت عنوان کرد و گفت: با اجرای این برنامه سرگردانی مردم برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به طور کامل مرتفع شد و تمامی ملزومات مورد نیاز در مراکز درمانی تامین می شود.

وی بهبود فضای بیمارستانها در راستای اجرای بسته هتلینگ ، توسعه کمی بخش های بستری و توجه به گسترش تخت های ویژه و دیالیز را از دیگر دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت عنوان کرد.

دکتر مهرابی بهار و هیات همراه پس از این بازدید در نشستی با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان و فرماندار بردسکن ضمن بررسی اقدامات انجام شده در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، در جریان مشکلات این شهرستان نیز قرار گرفتند.

بیمارستان ولیعصر(عج) بردسکن با 96 تخت فعال به ساکنان این شهرستان خدمات ارائه می دهد و قرار است با بهره برداری از چهار بخش جدید، خدمات کیفی و کمی درمانی نیز در این مرکز گسترش یابد.

آخرین اخبار