جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه  علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

 


به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: در پانصد و شصت و ششمين(566) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ مرتضي رضائي 18 ساله كه از بیمارستان امام رضا (ع ) بيرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد مرتضي رضائي به  آقاي  26 ساله ساکن بيرجند و آقاي 28 ساله ساکن تايباد سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این مرحوم نيز در بيمارستان منتصريه به آقاي 55 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد.

آخرین اخبار