آغاز دوره دستیاری پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره دستیاری پزشک خانواده این دانشگاه به صورت رسمی افتتاح گردید.


به گزارش وب دا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مراسم ، جایگزیني پزشک خانواده در سیستم به صورت تخصصی را مایه افتخار نظام سلامت برشمرد و این اتفاق را مرهون کسب تجارب مفید اجرای یک دهه برنامه پزشک خانواده در حوزه بهداشت دانست.

دکتر حمیدرضا بهرامی،حوزه بهداشت را بستری مناسب در راستای توانمندسازی دانشجویان دستیاری پزشک خانواده عنوان کرد و اظهار داشت: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده همکاری های همه جانبه در راستای توانمند سازی این گروه تخصصی است چرا که معتقدیم که خدمات این گروه به سیستم بهداشت بازگشته و به ارتقاء سلامت جامعه کمک شایانی خواهد نمود.

مدیر گروه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تمامی مدیران و اساتیدی که با پیگیری، برنامه ریزی، همکاری، مساعدت و ارائه تجربیات ارزنده خود به شروع این دوره در دانشگاه علوم پزشکي مشهد کمک نمودند گفت :  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 14 عضو هیئت علمی در گروه پزشکی خانواده به عنوان یکی از دانشگاههای پیشرو در این برنامه به شمار می رود.

دکتر فرشید عابدی از چگونگی پیاده سازی نظام ارجاع و ادغام آموزش در حوزه پزشک خانواده به عنوان مهمترین بحث های این حوزه نام برد .

دکتر محمد رضا مجدی عضو هيئت علمي دانشگاه نیز در این مراسم گفت : رشته پزشک خانواده بر  اساس واقعیاتی که در حال حاضر در سیستم سلامت کشورمان وجود دارد پیش بینی شده است.

وی ضمن اشاره به تجربه موفق PHC در نظام سلامت، با توجه به تغییرات جمعیتی، فرهنگی و گذر بیماریها، ایجاد تغییراتی در اصول PHC را ضروری شمرد.

دکتر مجدی گفت: در این دوره 6 دانشجوی دوره تخصصی پزشک خانواده جذب شده اند.

وی گفت : دستیاران تخصصی پس از طی دوره تخصصی و کسب مهارت ها و توانمندی های لازم برای تمام گروه های سنی و هر دو جنس، مراقبتها و خدمات بهداشتی درمانی را در مراکز سلامت جامعه در سطح شهر به جمعیت تحت پوشش خود ارائه خواهند داد.