از نگاه دوربین

  • PDF

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در این مراسم از اعضای هیات علمی برگزیده فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری و اساتید پیشکسوت، اساتید ارتقاء یافته و دانشجویان برگزیده در یک سال اخیر قدردانی شد.

مشروح خبر

اسامی اساتید پیشکسوت، اساتید ارتقاء یافته و دانشجویان برگزیده

آخرین اخبار