اعلام نتایج مسابقات جشنواره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

هفتمین جشنواره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با معرفی برترین های هر رشته به کار خود پایان داد.

 

به گزارش وب دا، این جشنواره ورزشی که از چهارم الی 22 اردیبهشت در رشته های تنیس روی میز، دو و میدانی، پرش طول، پرتاب وزنه، دو ومیدانی،شنا، بدمینتون، آمادگی جسمانی، تیراندازی، کشتی و شطرنج ویژه پسران و رشته های طناب زنی، طناب کشی، دارت، لیوان چینی، فریزبی، داژبال، آمادگی جسمانی و دویدن در آب ویژه دختران دانشجو برگزار شد، با معرفی نفرات برتر هر گروه به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، در رشته تنیس روی میز آقایان، عبدالمسعود دلیری (دانشکده پزشکی)، احمد خلیفه (دانشکده پزشکی)، حائز مقام اول و دوم و آقایان: مجید سمندر (دانشکده پیراپزشکی)، رضا آژیر(دانشکده پیراپزشکی) حائز مقام سوم مشترک این دوره از مسابقات شدند.

در رشته دو و میدانی با حضور 33 نفر شرکت کننده در 4 ماده پرش طول، پرتاب وزنه،دوی 1500 متر و دوی 100 متر، در زمین چمن پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد که در رشته پرش طول محسن نقدی(دانشکده پرستاری)،محمد نظریان(دانشکده پیراپزشکی)و میلاد خواجه(دانشکده پزشکی)به ترتيب اول تا سوم شدند. در ماده پرتاب وزنه وحید قدیمی(دانشکده پیراپزشکی)،محمد نظریان(دانشکده پیراپزشکی)و حسین خوشه خو(دانشکده دندان پزشکی) رتبه های اول تا سوم را کسب کردند، در ماده دوی 1500 متر رتبه های اول تا سوم به ترتیب به حامد مراد خواهی،امیر عبدالله رجبی پور(دانشکده پزشکی)،محمد سر پیشه(دانشکده پرستاری) تعلق گرفت. در ماده دوی 100 متر نیز اسماعیل قاری(دانشکده پزشکی)،میلاد خواجه(دانشکده پزشکی) و حسین تیره(دانشکده پیراپزشکی) اول تا سوم شدند.

مسابقات شنا آقایان نیز با حضور 31 نفر شرکت کننده در 4 ماده 50مترکرال سینه،50 مترکرال پشت ،50 مترقورباغه و50 متر پروانه ، در مجموعه آبی شهید شادی فر دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد که:

در ماده 50مترکرال سینه: علی محمد زاده ( دانشکده پزشکی)، محمد ابراهیمی ( دانشکده پیرا پزشکی)،اشکان برادران ( دانشکده پزشکی) اول تا سوم شدند.

در ماده 50 مترکرال پشت،رامین اشرف پور (دانشکده پزشکی)،علی محمد زاده (دانشکده پزشکی)و محمد نیک دل (دانشکده پزشکی) رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. در ماده 50 متر قورباغه فرشاد حصاری (دانشکده پزشکی)،رامین اشرف پور (دانشکده پزشکی)و سیاوش علیزاده (دانشکده داروسازی) رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. و در ماده 50 متر پروانه مقام های اول تا سوم به فرشاد حصاری ( دانشکده پزشکی)،امیر نیک (دانشکده پزشکی)و محمد ابراهیمی (دانشکده پیراپزشکی) تعلق گرفت.

در مسابقات بدمینتون آقایان نیز به ترتیب لهراسب دهقان (دانشکده دندانپزشکی)، هومن حاتمی (دانشکده داروسازی)، مقام اول و دوم وعادل فاضلی (دانشکده پرستاری)، علیرضا مجرد(دانشکده پزشکی) موفق  به کسب مقام سوم مشترک این دوره ازمسابقات شدند.

در بخش آمادگی جسمانی سید جواد حسینی (دانشکده پزشکی)، مرتضی نور محمدی (دانشکده پرستاری) و آرش سلمانی نژاد (دانشکده پزشکی) حائز مقام اول، تا سوم این دوره ازمسابقات شدند.

در بخش تیر اندازی در ماده تیراندازی با تفنگ،عارف کشاورز (دانشکده پزشکی)،رضا پارسا (دانشکده پرستاری) و علیرضا میرانی (دانشکده پزشکی) رتبه های اول تا سوم را کسب کردنددر ماده تیراندازی با طپانچه کیهان میرانی (دانشکده پزشکی)،داوود غلامی (دانشکده پزشکی)و مصطفی داوودی (دانشکده بهداشت) رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش مسابقات شطرنج که با حضور 18 نفر شرکت کننده در 5دور به روش سوئیسی در مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، مجید فیروزی(دانشکده دندانپزشکی)، محمد مهدی موید(دانشکده پزشکی) ومحمد فضلی(دانشکده دندانپزشکی) حائز مقام اول، دوم و سوم این دوره ازمسابقات شدند.

مسابقات کشتی این جشنواره نیز با حضور 35 نفر شرکت کننده در 8 وزن (57 ، 61، 66، 70، 74، 84، 96 و 120 کیلو گرم ) در مجموعه ورزشی پردیس  دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد که مقام های کسب شده در این 8 وزن به ترتیب ذیل می باشد:

در وزن 57 کیلو گرم:

مقام اول: علی جمال بارزی (دانشکده پزشکی)

مقام دوم: امیر رضا عزیزی (دانشکده پیراپزشکی)

مقام سوم: سهیل عارفی (دانشکده پزشکی)

در وزن 61 کلیوگرم:

مقام اول: علی وحدتیان (دانشکده پزشکی)

مقام دوم: رضا قادریان (دانشکده پیراپزشکی)

مقام سوم: حمید رهنما (دانشکده بهداشت)

دروزن 66 کیلو گرم:

مقام اول: امیر رسول خانی (دانشکده پیراپزشکی)

مقام دوم: ابوالفضل معتمد (دانشکده پرستاری)

مقام سوم: محسن نقدی (دانشکده پرستاری)

در وزن 70 کیلو گرم:

مقام اول: محمد نوری (دانشکده پزشکی)

مقام دوم: حسین خوشخو (دانشکده دندانپزشکی)

مقام سوم: مرتضوی نور محمدی (دانشکده پرستاری)

دروزن 74 کیلو گرم:

مقام اول: محمد ذبیح اللهی (دانشکده پزشکی)

مقام دوم: علیرضا میران (دانشکده پزشکی)

مقام سوم: علی اکبر تقی پور (دانشکده داروسازی)

دروزن 84 کیلو گرم:

مقام اول: سیاوش علیزاده (دانشکده داروسازی)

مقام دوم: سعید کیخواه (دانشکده پزشکی)

مقام سوم: سجاد پورکاوه (دانشکده دندانپزشکی)

در وزن 96کیلو گرم:

مقام اول: مجید زرقی (دانشکده داروسازی)

مقام دوم: محمد علی محمدی (دانشکده پزشکی)

مقام سوم: محسن قائمی (دانشکده پرستاری)

در وزن 120 کیلو گرم:

مقام اول: وحید اصل مرز (دانشکده پیراپزشکی)

مقام دوم: محمد خشایی (دانشکده داروسازی)

مقام سوم: رضا زرگرانی (دانشکده داروسازی)

مسابقه طناب زنی در بخش خانم ها:

این مسابقه در روز شنبه مورخ 4/2/ 95 با حضور 28 نفر شرکت کننده، در مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد که خانم ها : عادله برقی (دانشکده بهداشت)، سارا برزشی(دانشکده بهداشت)، فرشته کریمی(دانشکده بهداشت)، به ترتیب حائز مقام اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

مسابقه طناب کشی در بخش خانم ها:

این مسابقه در روز شنبه مورخ 4/2/95با حضور 70 نفر شرکت کننده در قالب 11 تیم به صورت دوره ای در مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزارشد که به ترتيب ذیل تیم ها توانستند مقام اول تا سوم این مسابقات را کسب کنند:

تیم اول (تیم نودو یکی ها):

الناز احمدیان- بهناز احمدیان- معصومه علی نژاد- فاطمه خبری- مهسا زعفرانیه- الهه تقی زاده

تیم دوم (تیم بی نام):

ملیکا رجب زاده- ریحانه فیض- فتانه فرجی- فاطمه محمدی- رقیه قاسم زاده- گل آرمیده

تیم سوم(تیم فراز):

فاطمه پهلوانلوئی- سمیرا میری پور- زهرا علی آبادی- فاطمه بلخم- محیا رحمانی-معصومه بهرامی زاده

در بخش مسابقات دارت دختران دانشجو نیز که با حضور 42نفر شرکت کننده به صورت تک حذفی در مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزارشد که به ترتیب مژگان نجابت (دانشکده پیراپزشکی)، زهرا نور محمدی(دانشکده پرستاری ،مامائی)، فاطمه همتی(دانشکده پیراپزشکی) حائز مقام اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

در بخش مسابقات لیوان چینی محبوبه رام(دانشکده داروسازی)، فرشته کریمی(دانشکده بهداشت)، عطیه صدقیان( دانشکده پیراپزشکی)  مقام اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

در بخش مسابقات فریزبی طاهره شجاع مقدم (دانشکده پیراپزشکی)، محدثه بشارتی (دانشکده پیراپزشکی)، فاطمه خبری ( دانشکده پیراپزشکی)  مقام اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

در بخش مسابقات داژبال که با حضور 75 نفر شرکت کننده در غالب15 تیم 5 نفره به صورت دو حذفی در مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزارشد دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش مسابقات آمادگی جسمانی آزیتا بهرامی پور  (دانشکده پزشکی)، محدثه بشارتی (دانشکده پیراپزشکی)، فاطمه خبری ( دانشکده پزشکی)  مقام اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

در بخش مسابقات دویدن در آب فریده شیر محمدی(دانشکده  پیراپزشکی)،ندا سیستانی زاده اقدم (دانشکده پیراپزشکی)،شیما بهزادی ( دانشکده پزشکی)  مقام اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

آخرین اخبار