بیمار مرگ مغزی، نجات بخش هفت زندگی شد

  • PDF

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.

 

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در پانصدو شصت و هشتمين(568) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ نورمحمدگروهي 45 ساله كه از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد نورمحمدگروهي به  خانم 29 ساله ساکن فريمان و آقاي  39 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم ؛ در بيمارستان منتصريه به آقاي 30 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قلب زنده یاد نورمحمدگروهي نيز در بيمارستان امام رضا (ع) به آقاي  49 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد.

دکتر خالقی با اشاره به اینکه قرنیه های این مرحوم  برای پيوند به بیمارستان خاتم الانبیا(ص) مشهد  ارسال شد  گفت: همچنین قسمتي از پوست زنده یاد نورمحمدگروهي به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .