گزارش تصويري چهارمين عمل پيوند قلب در مرکز پيوند و ريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF
گزارش تصويري چهارمين عمل پيوند قلب در مرکز پيوند و ريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان امام رضا(ع)

آخرین اخبار