معرفي برترين هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

 

همزمان با هفته پژوهش از برترين هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد قدرداني شد .

به گزارش وب دا ، در اين مراسم که در تالار ابن سينا دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه  با حضور رئيس ، مسئولان ،اعضاء هيئت علمي و محققان برگزار شد از برترين هاي پژوهشي دانشگاه تجليل شد .

 

بر اين اساس از دکتر حسين حسين زاده استاد گروه فارماکودينامي و سم شناسي به دليل قرار گرفتن در جمع يک درصد برتر دانشمندان جهان ، دکتر عباسعلي يکتا استاد گروه بينايي سنجي به دليل کسب  رتبه دوم در هجدهمين دوره جشنواره رازي ، دکتر سيامک زارعي قنواتي استاديار چشم پزشکي به دليل کسب عنوان پژوهشگر جوان در هجدهمين دوره جشنواره رازي، دکتر محمد رضا عباس زادگان استاد گروه ژنتيک پزشکي به دليل کسب عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کميته تخصصي علوم پايه در نوزدهمين دوره جشنواره رازي ، دکتر هادي استادي مقدم  دانشيار گروه بينايي سنجي به دليل کسب عنوان برگزيده سوم در کميته تخصصي علوم توانبخشي و پيراپزشکي در نوزدهمين دوره جشنواره رازي و دکتر محمد جواد نجف زاده به دليل کسب عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کميته تخصصي علوم بهداشتي ،‌مديريت تغذيه در نوزدهمين جشنواره رازي تجليل شد .

 

در گروه مراکز تحقيقاتي برتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد از دکتر مهدي بلالي مود استاد دانشگاه و رئيس مرکز تحقيقات سم شناسي پزشکي و دکتر  محمد رمضاني استاد دانشگاه و رئيس مرکز تحقيقات علوم دارويي با اهداء لوح سپاس و تنديس قدرداني شد .

 

در بخش مجلات علمي پژوهشي برتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 92 ، مجله علوم پايه پزشکي ايران به سردبيري دکتر صديقه فضلي بزاز و مجله گوش گلو بيني و حنجره به سردبير دکتر نعمت الله مختاري امير مجدي مورد تجليل قرار گرفتند .

 

در گروه فناور برتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد از دکتر محمود رضا جعفري استاد گروه فارماسوتيکس دانشکده داروسازي قدرداني شد .

 

در گروه پژوهشگران برجسته دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، دکتر امير حسين صاحبکار استاديار گروه علوم و فنون نوين ، دکتر مجيد غيور مبرهن دانشيار گروه علوم و فنون ، دکتر حسين حسين زاده استاد گروه فارماکودينامي و سم شناسي، دکتر رامين صادقي دانشيار پزشکي هسته اي ، دکتر محمد حسين بسکابادي استاد فيزيولوژي دانشگاه ، دکتر احمد قرباني استاديار پژوهشي فيزيولوژي ، دکتر سعيده خواجه احمدي استاديار پاتولوژي دهان فک و صورت و دکتر مجتبي سنکيان استاديار گروه ايمونولوژي، دکتر محمد رمضاني استاد گروه بيوتکنولوژي دارويي و دکتر خليل

 

آبنوس دانشيار شيمي دارويي با اهداء لوح سپاس و تنديس قدرداني شد.

 

در  بخش پژوهشگران برتر گروه علوم باليني داخلي دکتر مريم صاحباري استاديار گروه روماتولوژي رتبه نخست ،‌دکتر سيده زهرا مير فيضي دانشيار روماتولوژي رتبه دوم و دکتر کاويان قندهاري دانشيار گروه اعصاب رتبه سوم را کسب کردند .

 

در بخش پژوهشگران برتر گروه باليني جراحي دکتر رضا باقري دانشيار گروه جراحي توراکس رتبه اول را کسب کرد.

 

در بخش پژوهشگران برتر گروه علوم پايه دکتر سيد محمود حسيني دانشيار گروه فيزيولوژي رتبه اول ، دکتر حسين حقير دانشيار علوم تشريحي و بيولوژي سلولي و دکتر آمنه سازگار نيا دانشيار گروه فيزيک پزشکي رتبه سوم را کسب کردند .

 

در بخش پژوهشگران برتر گروه علوم دارويي دکتر محمود رضا جعفري استاد گروه فارماسوتيکس دانشکده داروسازي رتبه اول ، دکتر زهرا طيراني نجاران استاديار گروه فارماکودينامي و سم شناسي رتبه دوم و دکتر مهرداد ايرانشاهي دانشيار گروه فارماکوگنوزي رتبه سوم را کسب کردند .

 

در بخش پژوهشگران برتر گروه علوم دندانپزشکي دکتر امين راه پيما استاديار جراحي دهان فک و صورت رتبه اول ، دکتر حميد جعفر زاده دانشيار گروه اندودنتيکس و دکتر فرزانه احراري استاد يار گروه ارتدونسي رتبه دوم  و دکتر مجيد اکبري دانشيار گروه ترميمي و زيبايي رتبه سوم را کسب کردند .

 

در بخش پژوهشگران برتر گروه علوم پيراپزشکي دکتر حميد صادقيان استاديار گروه علوم آزمايشگاهي رتبه اول ، دکتر عباسعلي يکتا استاد بينايي سنجي رتبه دوم و دکتر هادي استادي مقدم دانشيار گروه بينايي سنجي رتبه سوم را کسب کردند .

 

در بخش پژوهشگران برتر گروه پرستاري و مامايي از خانم دکتر رباب لطيف نژاد رودسري استاديار گروه مامايي تجليل شد.

 

در بخش پژوهشگران برتر جوان دانشگاه از دکتر سيد احمد مهاجري استاديار گروه فارماکودينامي و سم شناسي و دکتر مريم فرقاني راد استاديار پژوهشي اندودنتيکس مراکز تحقيقات دندانپزشکي و مواد دنداني قدرداني شد.

 

در بخش کتاب برگزيده سال از دکتر محمود رضا آذرپژوه دانشيار گروه بيماريهاي اعصاب دانشکده پزشکي مولف کتاب سکته مغزي اصول تشخيص پيگيري و درمان ، دکتر رضا فريد حسيني استاد گروه ايمونولوژي و آلرژي دانشکده پزشکي مولف کتاب مباني ايمونولوژي و دکتر سيامک زارعي قنواتي استاديار گروه چشم پزشکي مولف کتاب اصول پايه و بالين بيماريهاي قرنيه و دکتر فرزين هادي زاده استاد گروه شيمي دارويي مترجم کتاب تجزيه داروها تجليل شد.

 

در بخش پژوهشگران برتر دانشجويي نيز از دکتر حميد رضا رحيمي دانشجوي PHD پزشکي مولکولي ، آقاي عليرضا سپهري شاملو دانشجوي رشته پزشکي عمومي و خانم معصومه سعيدي دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پزشکي قدرداني شد .

آخرین اخبار