اجراي برنامه زايمان ايمن و افزايش زايمان هاي طبيعي در بيمارستان ام البنين(س) مشهد

  • PDF

همزمان با آغاز برنامه تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي دانشگاهي زير پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، اين برنامه همگام با ساير مراکز در بيمارستان تخصصي زنان ام البنين(س) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اجرا در آمد.


به گزارش وب دا، رييس بيمارستان ام البنين(س) با اشاره به ابلاغ بسته حمايتي رايگان شدن زايمان طبيعي از نيمه ارديبهشت اظهار داشت: با ابلاغ اين بسته حمايتي تمامي خدمات به مادران بستري در اين مرکز به صورت رايگان صورت گرفت و اين امر موجب افزايش 12 درصدي زايمان هاي طبيعي (خرداد ماه) شد.

دکتر فاطمه تارا با اشاره به اينکه تا پيش از اجراي اين برنامه،بيماران براي انجام برخي آزمايش ها، خدمات پاراکلينيکي و تهيه دارو به خارج از بيمارستان ارجاع داده مي شدند تصريح کرد: در حال حاضر تمامي خدمات تهيه دارو، ملزومات پزشکي،خدمات پاراکلينيکي و آزمايشگاهي زير نظر بيمارستان انجام و در قالب برنامه، در زايمان هاي طبيعي به صورت رايگان و براي ديگر بيماران بستري، 10 درصد هزينه ها دريافت مي شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجراي اين برنامه را گامي موثر در افزايش رضايت مندي بيماران، کاهش هزينه هاي درماني و حفاظت مالي بيماران عنوان کرد و اظهار داشت: با اجراي اين برنامه در راستاي تاکيد مقام معظم رهبري، تلاش مي شود، بيماران دغدغه اي به جز درمان خود نداشته باشند.

اجراي برنامه زايمان ايمن در بيمارستان ام البنين(س)

دکتر فاطمه تارا با اشاره به اينکه يکي از اهداف بسته حمايتي ترويج زايمان طبيعي، گسترش زايمان ايمن است خاطر نشان کرد: تا پيش از اجراي اين برنامه در اين مرکز اجرا مي شد و در حال حاضر نيز با جديت بيشتري دنبال مي شود.

وي در توضيح چگونگي زايمان ايمن اظهار داشت: در زايمان ايمن، مادر کمترين مداخله را از سوي پزشک و درمان دارويي در روند زايمان خواهد داشت و پروسه زايمان با حمايت يک ماما، به صورت کاملا طبيعي طي مي شود.

حضور متخصصان مقيم در بيمارستان

رييس بيمارستان ام البنين(س) با اشاره به اجراي بسته حمايتي حضور متخصصان مقيم اظهار داشت:‌تا پيش از اجراي اين برنامه پزشکان متخصص بيهوشي و نوزادان در بيمارستان مقيم بودند و با پيگيري هاي انجام شده از ابتداي تير ماه، پزشک متخصص زنان نيز در اين مرکز مقيم شد.

دکتر فاطمه تارا، ارائه به موقع خدمات درماني، پاسخگويي 24 ساعته، تعيين تکليف به موقع بيماران، انجام به موقع ويزيت و افزايش رضايت مندي را از جمله مزاياي اين بسته حمايتي برشمرد.

تکميل چک ليست هاي مرتبط با اجراي بسته ارتقاء هتلينگ در بيمارستان ام البنين(س)

وي همچنين از اجراي برنامه ارزيابي مرکز در راستاي ارتقاي هتلينگ خبر داد و اظهار داشت:‌در اين بسته حمايتي که بهبود وضعيت اتاق بستري بيماران دنبال مي شود، چک ليست هاي ارزيابي تکميل و اعتبارات مورد نياز به بيمارستان ابلاغ شده است.

رييس بيمارستان ام البنين(س) خاطر نشان کرد: بهبود شرايط سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي اتاق بيمار، استاندارد سازي تختهاي بستري و بهسازي اتاق بيمار از جمله اقداماتي است که در اين مرکز در دستور کار قرار گرفته است.آخرین اخبار