تولد نوزادان شش قلو در بيمارستان ام البنين(س) مشهد

  • PDF

رييس بيمارستان ام البنين(س) از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تولد نوزادان شش قلو در اين مرکز خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر فاطمه تارا اظهار داشت: اين نوزادان از مادر 24 ساله ساکن درگز در دومين بارداري متولد شدند.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: نوزادان 5 دختر و يک پسر  هستند و در حال حاضر در بخش مراقبتهاي ويژه NICU اين مرکز  تحت مراقبت هستند.

دکتر تارا با اشاره به اينکه اين مادر هفت قلو باردار بود اما يکي از جنين ها چند روز پيش از زايمان فوت کرده بود تصريح کرد: ديگر نوزادان که با وزن 720 تا 940گرم متولد شدند،در حال حاضر در وضعيت جسماني مناسب قرار دارند و سالم هستند.