تابلوی جدید پردیس دانشگاه نصب شد

  • PDF

انجام عمل ارتوپدی بدون بیهوشی و با استفاده از روش هیپنوتیزم

  • PDF

تولد نوزادان 4 قلو در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

  • PDF

افتتاح تخت های روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF