000433.jpg - 8.32 kBجانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات رسانی در بخش های اورژانس بیمارستان های زیر پوشش در اولویت برنامه های این معاونت قرار دارد اظهار کرد: در این  راستا برنامه ریزی و سازماندهی منابع، نیروها و استقرار فرایندهای مرتبط با مدیریت در این بخش در دستور کار قرار دارد.

دکتر ایوب توکلیان در گفتگو با وب دا با بیان اینکه اورژانس بیمارستان ها خط اول ارائه خدمات به بیماران محسوب می شود خاطر نشان کرد: برنامه ریزی و نظارت بر فرایندهای جاری در بخش های اورژانس، منجر به تعیین تکلیف سریعتر بیماران ارجاعی می شود و در این راستا تصمیمات و برنامه های مهمی جهت ارتقای اورژانس های بیمارستانی اتخاذ شده است.

وی افزود: برنامه ریزی و سازماندهی منابع، نیروها و استقرار فرایندهای مرتبط با مدیریت بخش اورژانس بیمارستان ها،برنامه ریزی و اجرای سیاست های ابلاغی در خصوص تجهیزات، فضای فیزیکی، مدیریت تخت، نیروی انسانی و مدیریت فرایندهای اورژانس و نظارت، ارزیابی و پایش بر حسن اجرای اصول و ضوابط و استانداردهای ابلاغ شده از سوی وزارت در دستور کار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد  قرار گرفته است.

وی با اشاره به شروع جدی نشست های کمیته ارتقای اورژانس در دانشگاه و بیمارستان ها گفت: با توجه به تاکید رئیس دانشگاه و لزوم اجرای سیاست های کلان دانشگاه و همچنین در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی در اورژانس ها به مراجعین این نشست ها و کارگروه ها به طور مستمر در حال برگزاری است.

جانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه موضوعات گسترده و مهمی در این نشست ها مطرح می شود تصریح کرد: از جمله مهمترین محورهای مورد تبادل نظر می توان به محاسبه تعداد تخت بخش های اورژانس، اصول و الزامات نیروی انسانی بخش اورژانس، مدیریت بخش اورژانس و تخت های بستری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه با برگزاری این نشست ها به دنبال ارائه و اجرای راه حل هایی هستیم که بتوانیم هر چه سریع تر این مشکلات را مرتفع نماییم خاطر نشان کرد: تشکیل جلسات کارگروه ارتقای اورژانس به صورت مستمر و بررسی مشکلات، تعیین تکلیف زیر 6 ساعت و خروج از بخش زیر 12 ساعت، کاهش بستری بیماران الکتیو در زمان بحران،سریع تر حاضر شدن آزمایشات و تشخیص های پاراکلینیک ها از جمله این موارد است.

وی در پایان با تاکید بر نقش مهم کمیته ترخیص در بیمارستان ها خاطرنشان کرد: فعال تر شدن کمیته های ترخیص و مدیریت بهتر تخت در مراکز درمانی با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم مجموع این اقدامات منتج به خدمات رسانی با کیفیت به زائرین و مجاورین بارگاه رضوی شود.

 

 

خبرهای روز

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image