معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به مناسبت "روز ملی منابع انسانی‌" از حوزه مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه بازدید و با اهدای شاخه های گل از کارکنان این مدیریت  قدردانی نمود.

دکتر محمد وجدانی در گفتگو با وبدا با اشاره به کار بزرگ تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر که با زحمات شبانه روزی کارمندان سرمایه انسانی محقق شده بود، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد مانند همیشه در این مورد خاص نیز پیشتاز در سطح دانشگاه های کشور بود.

وی افزود: کارکنان سرمایه انسانی کالبد حیات بخش هر سیستم و بازوی توانمند مدیران هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن قدردانی از تک تک پرسنل حوزه سرمایه انسانی، خاطر نشان کرد: روحیه جهادی و تفکر انقلابی راه حل مشکلات است و  این روحیه در جای جای دانشگاه دیده می شود.

 

0032.jpg - 70.50 kB

0034.jpg - 80.12 kB

0033.jpg - 62.15 kB

خبرهای روز

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image